Wednesday, 17 July 2013

शिवधर्म-विश्वधर्म...!

कोणता ब्राह्मण आपल्या समस्या सोडवायला येणार नाहि अथवा मुसलमान जो तो स्वताचेच पाहतो...,

कोणता धर्म मराठ्यांना तारणार नाहि तर प्रत्येकवेळी मराठेच धर्माला तारतात..,

अन् मरतातहि...

पण आयघाले बामणं फुकटची तुप रोटि वरपतात...!

त्यांच्या शेँडिलाहि धक्का लागत नाहि...

आपले कर्म शिवराय आपला धर्म शिवराय...

शिवधर्म विश्वधर्म..!

ණHrishikesh Bibrale ණHeart Beats Bhagwa ණस्पंदन भगव्याचे
>